Μετάβαση στις επιλογές Cookies

Όροι Χρήσης


Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι: 

  • θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
  • θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο.

Απαγορεύεται ρητά η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από μέλος/χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του λογαριασμού άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση. 
Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου έγινε χρήση του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.
Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους. 

Η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους συναλλασόμενους για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όρια Ευθύνης 
Η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε καταβάλει σημαντική προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του site www.markakis.gr να είναι ακριβές και οι όροι και οι χρόνοι παράδοσης να είναι αυτοί που αναφέρονται. Παρόλα ταύτα δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία καθώς και από διαφορές μεταξύ της περιγραφής και του προϊόντος. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.markakis.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακους τόπους 
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.markakis.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.markakis.gr και του μέλους/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. 

Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη 
Το www.markakis.gr αποστέλλει παραγγελίες που έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα στον κάτοχο της μετά από επιβεβαίωση της παραγγελίας και των στοιχείων του. Σε περίπτωση που η κάρτα έχει κλαπεί ή εν γένει χρησιμοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε επιστρέφει το ποσό της καταβολής (αφαιρουμένων τυχόν εξόδων προμηθειών τραπεζών κλπ) σε λογαριασμό που θα γνωστοποιήσει γραπτώς ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας ή θα επιστρέψει τα χρήματα μετρητά από τα ταμεία των καταστημάτων της ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε . Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτημένη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στο www.markakis.gr υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Πελατών
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας αποκλειστικά για το σκοπό εκτέλεσης των συμβάσεων με τους πελάτες μας και για την ευχερέστερη εξυπηρέτησή τους. Δεν γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Εφόσον επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά πληροφορίες για προσφορές, προωθητικές ενέργειες καθώς και νέες αφίξεις προϊόντων μπορείτε να κάνετε εγγραφή από το πεδίο Newsletter στο κάτω μέρος του eshop ή να επιλέξτε την επιλογή «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr». Το πεδίο αναφέρεται στην σελίδα «Είσοδος | Εγγραφή» στην φόρμα για εγγραφής νέου χρήστη. Επίσης, αναφέρεται και στο εγγεγραμένο μέλος του markakis.gr στις Πληροφορίες Λογαριασμού στο πεδίο Email Ενημερώσεις. Με την επιλογή του «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr»  δηλώνετε την συγκατάθεσή σας για να γίνεται η αποστολή πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου. Αν είχατε επιλέξει στο παρελθόν αυτή την επιλογή και θέλετε να την αναιρέσετε και είστε μέλος του ιστότοπου markakis.gr από τη σελίδα Πληροφορίες λογαριασμού, στο πεδίο Email Ενημερώσεις μπορείτε να απο-επιλέξετε την επιλογή «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr» και θα πραγματοποιήθει η αναιρεσή του.

Επιπρόσθετα, στο markakis.gr είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Υπενθύμισης καλαθιού όπου λαμβάνετε ενημέρωση σε περίπτωση που έχετε προσθέσει προϊόντα στο καλάθι, προχωρήσατε τη διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν την ολοκληρώσατε.

Newsletter
Προκειμένου η εταιρεία μας να σας ενημερώνει, ηλεκτρονικά , σχετικά με τις πληροφορίες , προσφορές , προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα δίδετε η συγκατάθεσή σας να σας αποστέλλεται, περιοδικά, ενημερωτικό e-mail – newsletter. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό ενημέρωσής σας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών του newsletter μας πατώντας την επιλογή «Απεγράφη – unsubscribe από τη λίστα παραληπτών». Η απεγραφή από το Newletter υπάρχει στο email που σας στέλνετε στο τέλος του ενημερωτικού υλικού και έχει το εξής κείμενο «Λαμβάνετε αυτό το email γιατί έχετε εγγραφεί στην λίστα ενημερώσεων του Οπτικού Κέντρου Μαρκάκης. Αν δε θέλετε να μαθαίνετε νέα μας και να λαμβάνετε εκπτώσεις και προσφορές στα μεγαλύτερα Brands Οπτικών πατήστε εδώ.». Με την επιλογή πατήστε εδώ γίνεται αυτόματα η απεγραφή σας απο το Newsletter. Η εταιρεία μας τηρεί τις αρχές και υλοποιεί τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).


 Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, του οποίους μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.


Στοιχεία Εταιρίας
Ι & Α ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΕ «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ» |Λ. Καλοκαιρινού 33 Τ.Κ., 71202 Ηράκλειο | ΑΦΜ: 999484611 | ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 077859327000

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν κλπ.

Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας.

Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.

Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Ι & Α ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΕ «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ» μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση info@markakis.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 3000362.

 

Επιστροφή στην κορυφή