Μετάβαση στις επιλογές Cookies
Mykita Acetate Renew

Mykita Acetate Renew

Ποια είναι η δέσμευση της MYKITA με την Acetate Renew (AR)

  • Από τον Μάρτιο του 2022 και μετά, η MYKITA προμηθεύεται αποκλειστικά το βιώσιμο Acetate Renew,που παράγεται με την καινοτόμο τεχνολογία μοριακής ανακύκλωσης της Eastman. Η απόφαση αυτή είναι ορόσημο και για τους δύο συνεργάτες στις συνεχείς στρατηγικές τους για τη συνεχή μείωση τωνπεριβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Η Eastman εργάζεται ενεργά για την εξεύρεση λύσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος take-back που ανακυκλώνει τα απόβλητα από τη βιομηχανία γυαλιών σε νέα βιώσιμα υλικά, όπως το Acetate Renew. Η MYKITA θα είναι από τους πρώτους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα με τα απορρίμματα υλικών που παράγονται στο Elliot Paul, μόλις αυτό λειτουργεί σε κλίμακα στην Ευρώπη για τη δημιουργία πραγματικής κυκλικότητας στα γυαλιά.

Eίναι πραγματικά η MYKITA πραγματικά η πρώτη – γνωρίζω άλλες
μάρκες που χρησιμοποιούν Acetate Renew ήδη;

  •  Η MYKITA είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των γυαλιών που έκανε 100% αλλαγή στα προμηθευόμενα υλικά της , για να αγοράζει αποκλειστικά (από τον Μάρτιο του 2022 και μετά) AcetateRenew για όλες τις συλλογές.
  • Άλλες μάρκες, όπως η Andy Wolf, έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν το υλικό το 2021, αλλά μόνο για κάποια μικρά κομμάτια της συλλογής τους.
  • Καμία άλλη εταιρεία δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για πλήρη αλλαγή.

Τα νέα μας

Επιστροφή στην κορυφή