Μετάβαση στις επιλογές Cookies
Ο Η/Υ και τα μάτια σας

Ο Η/Υ και τα μάτια σας

Στην σημερινή εποχή που οι ηλεκτρονικές συσκευές (PC, laptops, tablets κλπ.) έχουν μπει στη ζωή μας, όλοι σχεδόν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα μάτια μας.

Όταν δουλεύουμε μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών συχνά παραπονούμαστε για:

 • πονοκέφαλο
 • αίσθημα κούρασης και βάρους στα μάτια
 • κοκκίνισμα και πόνο στα μάτια
 • δακρύρροια
 • φωτοφοβία
 • όραση που κατά διαστήματα γίνεται θολή ή διπλή
 • δυσκολία συγκέντρωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.


Τα αίτια έχουν να κάνουν με παράγοντες που αφορούν στον χειριστή και στο περιβάλλον. 

Για να μειωθούν τα συμπτώματα αυτά πρέπει να φροντίσουμε ώστε:
 

 • Η πλάτη να είναι σε ίσια θέση και οι βραχίονες να είναι κάθετοι στο πάτωμα. Το κάθισμα να βρίσκεται σε ύψος 40-50 cm από το πάτωμα και να διαθέτει βραχίονες και πλάτη που να μπορούν να ρυθμίζονται.
 • Το επίπεδο στήριξης του πληκτρολογίου θα πρέπει να είναι παράλληλο ή επικλινές (το πολύ 25ο) και τοποθετημένο σε μία απόσταση 45cm περίπου από το επίπεδο των ματιών και τέλος, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ενοχλητικές αντανακλάσεις, πρέπει να μην έχει γυαλιστερές επιφάνειες.
 • Η οθόνη πρέπει να διαθέτει αντιανακλαστικές ιδιότητες.
 • Η απόσταση από την οθόνη πρέπει να είναι 40-60cm και τοποθετημένη ελαφρώς πιο κάτω από το ύψος του βλέμματος.
 • Τα πόδια πρέπει να είναι λυγισμένα σε ορθή γωνία και να ακουμπάνε σταθερά στο πάτωμα ή σε κάποιο κατάλληλο στήριγμα.
 • Το επίπεδο ανάγνωσης πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την οθόνη και σε μία απόσταση 40cm περίπου από το επίπεδο των ματιών.
 • Ο χειριστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στρέφει το βλέμμα του πέρα από την οθόνη, αποφεύγοντας όμως την παρουσία μιας φωτεινής πηγής μπροστά από την οθόνη που θα του προκαλούσε θάμπωμα.
 • Ο χειριστής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εργασίας ρούχα με ανοιχτά χρώματα, αφού κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ενοχλητικές αντανακλάσεις πάνω στην οθόνη.
 • Να χρησιμοποιείται ο σωστός φωτισμός αποφεύγοντας όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου διάφορες φωτεινές πηγές (φυσικές ή τεχνητές) φωτίζουν άμεσα την οθόνη εμποδίζοντας έτσι μια σωστή όραση. Ένας καλός εργονομικός κανόνας είναι η απομάκρυνση όλων των φωτεινών πηγών από το οπτικό πεδίο του χειριστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αντανακλάσεις από το ταβάνι και τους τοίχους και κυρίως σε εκείνες που μπορεί να βρίσκονται στο επίπεδο εργασίας και στον εγγύτερο χώρο γύρω από αυτόν.
 • Να γίνονται συχνές αλλά αναγκαίες παύσεις (εάν αυτό είναι εφικτό) από την εργασία και συνιστάται στον χειριστή να κοιτάζει πέρα από την οθόνη του τερματικού κάθε 10-15 λεπτά, εστιάζοντας για 10-15 δευτερόλεπτα σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά (για παράδειγμα έξω από το παράθυρο).
 • Να γίνονται συχνοί βλεφαρισμοί: κατά την εργασία στα τερματικά, η συχνότητα των βλεφαρισμών είναι 5 φορές περίπου μικρότερη από το φυσιολογικό. Είναι επομένως απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν κάποιες ενοχλήσεις, να γίνονται ηθελημένοι βλεφαρισμοί.
 • Να γίνονται συχνοί έλεγχοι της όρασης.


Ενδεικτικά, θα λέγαμε ότι οι εταιρείες οφθαλμικών φακών έχουν κατασκευάσει ειδικούς φακούς για τις οθόνες των υπολογιστών με χαρακτηριστικά που να ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς. 
Για παραδειγμα, αναφέρουμε ότι οι φακοί αυτοί έχουν ειδικές επιστρώσεις (αντιανακλαστικές) και ειδικούς χρωματισμούς. 
Όσον αφορά στους σκελετούς αυτοί θα πρέπει να είναι ελαφροί, αρκετά μεγάλοι και με λεπτές άκρες. 

Τα ειδικά γυαλιά για υπολογιστές μπορούν να τα φορέσουν όλοι οι χρήστες, είτε έχουν κάποιο πρόβλημα είτε όχι.

Θυμηθείτε: Ο οφθαλμίατρός σας είναι πάντα η καλύτερη πηγή που θα σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμιά περίπτωση, η πληροφόρηση που θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας δεν έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθυνθείτε σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Τα νέα μας

Επιστροφή στην κορυφή