Ταμεία - Παροχές

Ταμείο Σκελετός Κρύσταλλα Φακοί επαφής
ΙΚΑ γυαλιά έως 7 βαθμούς
€ 41.67/
ασφάλειας € 42.60
- € 82,17
άνω των 7 βαθμών
€ 49.89/
διπλεστιακά € 69.55
- -
ΤΕΒΕ - ΤΑΕ € 44,02 € 29,35 € 73,37
ΟΤΕ € 49,89 περίπου € 11,74 € 96,85
ΔΕΗ € 30,81 € 5,87 € 102,71
ΤΥΔΚΥ € 73,37 Δικό τους τιμολόγιο € 102,71
ΤΑΞΥ € 58,69 Δικό τους τιμολόγιο € 73,37
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ € 44,02 € 44,02 € 96,85
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ € 102,71 ZEISS € 176,08
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ € 29,35 Δικό τους τιμολόγιο € 102,71
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ € 14,67 € 8,80 € 29,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ € 58,69 € 8,80 € 29,35
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ € 45,49 € 23,48 έως 32,28 € 64,56
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ € 55,76 € 5,87 € 96,85
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ € 73,37   € 102,71
ΤΣΑΥ € 8,80 € 11,74 € 102,71
Αν δεν γίνεται διόρθωση με γυαλιά
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ € 117,39 Κρύσταλλα 65m € 117,39
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ € 66,76 - -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ € 117,39 Κρύσταλλα 65m -
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ € 117,39 Κρύσταλλα 65m € 117,39
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ € 117,39 Κρύσταλλα 65m € 117,39
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ € 117,39 Κρύσταλλα 65m € 116,39
ΕΤΒΑ € 88,04 Κρύσταλλα 65m € 93,91
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ € 76,21 Κρύσταλλα 65m -
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ € 118,86 Κρύσταλλα 65m -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 117,39 Κρύσταλλα 65m -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ € 117,39 Κρύσταλλα 65m € 117,39
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Σκελετός & Κρύσταλλα
€ 146,74 άμεσα
-  
Σκελετός & Κρύσταλλα
€ 102,71 έμμεσα
- -
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ € 58,69 € 29,35 € 58,69 & € 88,04
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 64,56 € 64,56 μείον 15% € 96,85
ΕΥΔΑΠ € 51,94 - -
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ) € 41,56 μείον 15% Δικό τους τιμολόγιο  
Η.Λ.Π.Α.Π € 61,63 - € 102,71
Η.Σ.Α.Π € 88,04 Κρύσταλλα 65m € 73,37
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ € 36,10 Κρύσταλλα 65m € 90,10
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ (Τ.Α.Τ.Τ) € 161,41 άμεσα
€ 117,39 έμμεσα
Κρύσταλλα 65m -
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΤΑΙΣΥ) € 161,41 άμεσα
€ 58,69 έμμεσα
- € 161,41 άνω των 6 βαθμών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ € 117,39 Κρύσταλλα 65m -

Το καλάθι σας είναι άδειο