Όροι Χρήσης

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι: 

  • θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
  • θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο.

Απαγορεύεται ρητά η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από μέλος/χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του λογαριασμού άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση. 
Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου έγινε χρήση του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. 
Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους. 

Η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους συναλλασόμενους για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.


Όρια Ευθύνης 
Η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε καταβάλει σημαντική προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του site www.markakis.gr να είναι ακριβές και οι όροι και οι χρόνοι παράδοσης να είναι αυτοί που αναφέρονται. Παρόλα ταύτα δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία καθώς και από διαφορές μεταξύ της περιγραφής και του προϊόντος. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.markakis.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.


Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακους τόπους 
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.


Εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.markakis.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.markakis.gr και του μέλους/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. 


Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη 
Το www.markakis.gr αποστέλλει παραγγελίες που έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα στον κάτοχο της μετά από επιβεβαίωση της παραγγελίας και των στοιχείων του. Σε περίπτωση που η κάρτα έχει κλαπεί ή εν γένει χρησιμοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο η ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε επιστρέφει το ποσό της καταβολής (αφαιρουμένων τυχόν εξόδων προμηθειών τραπεζών κλπ) σε λογαριασμό που θα γνωστοποιήσει γραπτώς ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας ή θα επιστρέψει τα χρήματα μετρητά από τα ταμεία των καταστημάτων της ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι & Α Ε.Ε . Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτημένη/δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στο www.markakis.gr υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.


Αξιολόγηση της εμπειρίας σας μέσω του zevioo

Ο ρόλος μας δεν είναι να μεταφέρουμε απλά προϊόντα, αλλά να σας προσφέρουμε εξαιρετικές αγοραστικές εμπειρίες, κάθε φορά που μας εμπιστεύεστε. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε συμβατική μας υποχρέωση την απόλυτη ικανοποίησή σας, την οποία μετράμε κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια αγορά από το κατάστημά μας. Προκειμένου αυτό να γίνεται συστηματικά, αντικειμενικά και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας, συνεργαζόμαστε με την εταιρία Braincandy Α.Ε., εφεξής “Braincandy”, μια ανεξάρτητη εταιρία έρευνας αγοράς, μέσω της υπηρεσίας zevioo. Τα στοιχεία που παρέχουμε στην Braincandy περιορίζονται στο μικρό σας όνομα, το αρχικό γράμμα του επιθέτου σας, το email σας και τον ταχ. κώδικα της περιοχής σας για στατιστικούς λόγους, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες της παραγγελίας σας. Η Braincandy από την πλευρά του συλλέγει και επεξεργάζεται την άποψή σας σχετικά με την εμπειρία σας από το κατάστημά μας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια των πληροφοριών σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτη επεξεργασία. Η Braincandy δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 16 χρόνων, οπότε εάν είστε κάτω από 16 παρακαλούμε πολύ να μας το δηλώσετε ή να απέχετε της υπηρεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Braincandy, αποθηκεύονται για δύο (2) έτη, ώστε να τύχουν επεξεργασίας. Στη συνέχεια, αφαιρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι προσδιοριστικά της ταυτότητάς σας, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμες πληροφορίες για στατιστική ανάλυση χωρίς να υπάρχει σύνδεση με εσάς. Για να τα διατηρήσετε διαθέσιμα, προκειμένου να λαμβάνετε εξατομικευμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να ανανεώσετε τη συνέναισή σας, πραγματοποιώντας εκ νέου αγορά από το κατάστημά μας μέσα σε αυτό το διάστημα. Έπειτα από κάθε σας αξιολόγηση, η Braincandy αναλύει τις προτιμήσεις σας και τις συγκρίνει με αυτές των υπολοίπων πελατών μας προκειμένου να δημιουργήσει εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων για εσάς, τις οποίες σας παρουσιάζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής σας, στην ιστοσελίδα ολοκλήρωσης ή μέσω email. Σας υποσχόμαστε ότι η Braincandy δεν θα επικοινωνήσει μαζί σας για οποιονδήποτε λόγο πέραν των αξιολογήσεων, εκτός εάν εσείς δηλώσετε ότι το επιθυμείτε. Η αξιολόγηση της εμπειρίας σας, αφού επεξεργασθεί και αφαιρεθεί κάθε στοιχείο που είναι προσδιοριστικό της ταυτότητάς σας, δύναται να εμφανισθεί στον ιστότοπό μας, ώστε να βοηθήσει άλλους καταναλωτές. Ενδέχεται επίσης να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, μέσω της υπηρεσίας του zevioo, ζητώντας διευκρινήσεις σχετικά με την αξιολόγησή σας, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και συνεπώς την ικανοποίησή σας. Η Braincandy δεσμεύεται επίσης ότι δεν θα διαθέσει προς πώληση, ή άλλως διαβιβάσει, ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η οποία πάντως θα υπάρχει δυνατότητα να δίνεται, αφού πρώτα υπάρξει ενημέρωσή σας. Έχετε 
δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα  ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας που αφορούν την υπηρεσία zevioo, µπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ή απευθείας στην Braincandy στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@zevioo.com. Όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας του zevioo συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειµένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, των κριτικών και των οποιασδήποτε µορφής γραπτών κειμένων των επισκεπτών ή πελατών των συνεργαζόμενων καταστημάτων, αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει στo zampple ή τρίτους, στους οποίους έχει παραχωρήσει το δικαίωµα χρήσης ή εκµετάλλευσης. Με τη χρήση της υπηρεσίας, παραχωρείτε στην Braincandy την αποκλειστική χρήση και εκµετάλλευση των αξιολογήσεών σας, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου οιασδήποτε µορφής που εµπεριέχεται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, µεταφόρτωση («download»), µετάφραση και τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τµήµα, καθώς και κάθε εν γένει προσβολή των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας της Braincandy, χωρίς την ρητή προηγούµενη συναίνεσή του.


Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Πελατών

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας αποκλειστικά για το σκοπό εκτέλεσης των συμβάσεων με τους πελάτες μας και για την ευχερέστερη εξυπηρέτησή τους. Δεν γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Εφόσον επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά πληροφορίες για προσφορές, προωθητικές ενέργειες καθώς και νέες αφίξεις προϊόντων μπορείτε να κάνετε εγγραφή από το πεδίο Newsletter στο κάτω μέρος του eshop ή να επιλέξτε την επιλογή «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr». Το πεδίο αναφέρεται στην σελίδα «Είσοδος | Εγγραφή» στην φόρμα για εγγραφής νέου χρήστη. Επίσης, αναφέρεται και στο εγγεγραμένο μέλος του markakis.gr στις Πληροφορίες Λογαριασμού στο πεδίο Email Ενημερώσεις. Με την επιλογή του «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr»  δηλώνετε την συγκατάθεσή σας για να γίνεται η αποστολή πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου. Αν είχατε επιλέξει στο παρελθόν αυτή την επιλογή και θέλετε να την αναιρέσετε και είστε μέλος του ιστότοπου markakis.gr από τη σελίδα Πληροφορίες λογαριασμού, στο πεδίο Email Ενημερώσεις μπορείτε να απο-επιλέξετε την επιλογή «Θέλω να ενημερώνομαι για νέα & προσφορές του markakis.gr» και θα πραγματοποιήθει η αναιρεσή του.

Επιπρόσθετα, στο markakis.gr είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Υπενθύμισης καλαθιού όπου λαμβάνετε ενημέρωση σε περίπτωση που έχετε προσθέσει προϊόντα στο καλάθι, προχωρήσατε τη διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν την ολοκληρώσατε.


Newsletter

Προκειμένου η εταιρεία μας να σας ενημερώνει, ηλεκτρονικά , σχετικά με τις πληροφορίες , προσφορές , προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα δίδετε η συγκατάθεσή σας να σας αποστέλλεται, περιοδικά, ενημερωτικό e-mail – newsletter. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό ενημέρωσής σας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών του newsletter μας πατώντας την επιλογή «Απεγράφη – unsubscribe από τη λίστα παραληπτών». Η απεγραφή από το Newletter υπάρχει στο email που σας στέλνετε στο τέλος του ενημερωτικού υλικού και έχει το εξής κείμενο «Λαμβάνετε αυτό το email γιατί έχετε εγγραφεί στην λίστα ενημερώσεων του Οπτικού Κέντρου Μαρκάκης. Αν δε θέλετε να μαθαίνετε νέα μας και να λαμβάνετε εκπτώσεις και προσφορές στα μεγαλύτερα Brands Οπτικών πατήστε εδώ.». Με την επιλογή πατήστε εδώ γίνεται αυτόματα η απεγραφή σας απο το Newsletter. Η εταιρεία μας τηρεί τις αρχές και υλοποιεί τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).


 Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, του οποίους μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.


Στοιχεία Εταιρίας

Ι & Α ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΕ «ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ» |Λ. Καλοκαιρινού 33 Τ.Κ., 71202 Ηράκλειο | ΑΦΜ: 999484611 | ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 077859327000


Το καλάθι σας είναι άδειο


 

To Markakis.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να έχεις προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί "Αποδοχή Όλων" για να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά "κλίκαρε" αυτά που θες και πάτα "Αποδοχή Επιλεγμένων"!